Młodsi ludzie, są zdania, że po ukończeniu edukacji robota jest na wyciągnięcie ręki, niestety, tak nie jest. Owszem praca czeka, ale dla wykwalifikowanych w danym zawodzie albo dla niedoświadczonych za niewygórowaną stawkę . Lata, gdy dochodzenie do umiejętności było gwarantem otrzymania dobrze wynagrodzenia, skończyły się, rynek nie jest już spragniony pracowników dobrze wykształconych , ale wyróżniających się osobowość ,   które zaowocują wysokimi zyskami dla firmy.Kreatywność , przebojowość to walory cenione przez pracodawców , zatrudnienie dla takich młodych silnych psychicznie ludzi czeka . Oczekiwania Polaków , co do wymiaru wynagrodzenia za pracę rośnie , ludzie chcą osiągać wyższe dochody, bo ich ambicje są większe, pragną więcej posiadać i zagwarantować swojej rodzinie godne życie. 

Satysfakcja z pracy jest istotna, odczuwanie uznania przez przełożonych również , zgranie tych czynników z satysfakcjonującym wynagrodzeniem postrzegane jest za powodzenie w życiu zawodowym. Emigracja w poszukiwaniu pracy jest nadal uważany, jako jedna z alternatyw , jednak im więcej lat przybywa, tym człowiek częściej myśli o pozostaniu w kraju . Praca , dzięki której człowiek może zapewnić dla siebie i bliskich mieszkanie oraz wysoki standard życia,  jest dostępne tylko dla nielicznych. 

dejtingsajter

Zawody takie jak przedsiębiorca , stwarzają możliwość uzyskania dużych dochody , ale praca taka wiąże się z nienormowanym czasem pracy , życiem w stresie i koniecznością poradzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Traktowanie pracy , jako przykrego obowiązku, konieczności jest nie tylko niekorzystne dla pracownika ,  ale również dla przełożonego, niesatysfakcjonująca praca to zniechęcony pracownik ,  który wykonuje mniej pracy, ciągle zmęczony i zestresowany .